Välkommen till Sörmlandskustens Båtförbund

Här finner ni information om SBU och förbundets arbete för båtklubbarna.

Introduktion till SBU

Nyheter

Nytt från Svenska Båtunionen

  • 2020-09-08

    Hösten 2019 släppte HMI en rapport om fritidsbåtars påverkan på grunda ekosystem. Rapporten innehåller intressant forskning, förslag och fakta, men också en rad felaktigheter, tveksamheter och väl långtgående tolkningar. Svenska Båtunionen bemöter nu dessa och presenterar ett antal åtgärder för mer hållbart fritidsbåtsliv.

  • 2020-08-26

    Unionsstyrelsen har kallat medlemsförbunden till Extra Båtriksdag 23 september kl 19-21. Den extra båtriksdagen hålls digitalt i mötesverktyget Zoom.

  • 2020-08-21

    Carl Rönnow heter Svenska Båtunionens nya sakkunnige i miljöfrågor. Han började sin tjänst i augusti.

Från Svenska Båtunionen

Båtklubbar