Ungdomsverksamhet

Satsa på att engagera ungdomar för klubben framtid

Ungdomsverksamhet

Ungdomar som tidigt blir engagerade växer ofta upp och fortsätter att vara engagerade inom båtlivet. Samma sak gäller för föreningslivet, unga som tidigt kommer in i föreningsverksamhet blir ofta verksamheten trogen genom livet. Flera klubbar arbetar även med andra organisationer, ex sjöscouterna, för att kunna bedriva verksamhet hela året. Lokala företag kan också hjälpa till att sponsra verksamheten på olika sätt. Kurser inom t ex navigering för ökad sjösäkerhet. Kanske finns det en gammal segelbåt som kan underhållas av de lite äldre ungdomarna för att sedan kunna lånas för turer ute i skärgården på egen hand.

Nedan finner ni material som kan användas i arbetet med ungdomsverksamhet.

I materialet finns allt från vilka lekar man kan ha på lägret och förslag på maträtter  till hur man tävlar i en optimistjolle eller hur man lägger till med en motorbåt när det blåser från sidan.

Materialet är indelat fyra olika häften:

Ungdomsverksamhet
Här finner du allt du behöver för att arrangera läger, seglarskola eller dylikt

Båtföraren och Instruktörshandledning
Här finns det du behöver veta för att köra en motorbåt på ett säkert och bra sätt

Jolleseglaren 1 och Instruktörshandledning
Här hittar du de grundläggande kunskaperna för att segla optimistjolle

Jolleseglaren 2 och Instruktörshandledning
Och sist men inte minst – mer avancerad kunskap i jollesegling

Om ni har ungdomar i klubben och föräldrar som är positiva att engagera sig för att samtidigt få chansen att umgås och dela ett intresse  – med det här materialet i din hand så finns det inga hinder kvar för att starta en ungdomssatsning i din klubb. Ni är alltid välkomna att kontakta Sörmlandskustens båtförbund för frågor men också att dela era erfarenheter.

LYCKA TILL