Prishöjning SMS

2019-03-25
Priset för att skicka SMS från BAS har höjts från årsskiftet. Det nya priset är 49 öre per SMS. Höjningen beror av att kostnaden har ökat för oss, men vi har inte höjt priset för användarna sedan möjligheten infördes. Vi kommer även att införa nya rutiner som innebär tätare fakturering av tilläggstjänster i BAS. Det har helt enkelt blivit så populärt att använda sådana tjänster att kostnaden blir för stor att finansiera årsvis, vi måste omsätta snabbare.