Anmäl intresse för XRF-mätutbildning senast 25 september

2020-09-16
Under hösten kommer SKBF och SBU att erbjuda utbildning till mätförrättare för XRF-mätning av bottenfärger Sörmland.


Syftet med mätningen är att klargöra om bottenfärgen kan utgöra fara för miljö eller arbetsmiljö som kräver särskild åtgärd i samband med upplåtelse av plats och/eller underhåll.

För att båtklubben ska kunna delta behöver klubben göra en första intresseanmälan och i nästa steg, efter inbjudan från det regionala båtförbundet, anmäla de personer som man vill ska utföra XRF-mätningarna i klubben.

För att antas till Mätförrättarutbildningen ska anmälan styrkas med styrelseprotokoll från båtklubben där det framgår att de anmälda medlemmarna är utsedda av båtklubben och att båtklubben förbinder sig att följa den metodik som fastställts av Svenska Båtunionen tillsammans med Båtbranschens riksförbund Sweboat.

En båtklubb med upp till 100 båtar bör ha två mättförrättare och båtklubbar med fler än 100 båtar bör ha minst tre. Detta för att arbetsbelastningen för ideellt arbetande medlemmar ska bli hanterlig.

Läs mer och gör er intresseanmälan här:

batunionen.se/aktuellt/xrf-matning-for-batklubbar/