Begränsad framkomlighet under Skurubron

2022-03-29
Projektet Skurubron har informerat att man två dagar, under perioden 5-11 april, kommer att behöva begränsa framkomligheten för sjötrafiken.

Lanseringen av Skurubron över Skurusundet innebär under vissa perioder att det finns risk för fallande föremål och vid dessa tillfällen behöver sjötrafiken under bron, av säkerhetsskäl, tillfälligt stoppas.

Möjlighet finns dock att passera under bron alla dagar, efter kontakt med bevakningsbåtar placerade på var sida av bron. Väntetiden beräknas bli max 10 minuter.

För passage, ta kontakt med produktionsledningen, antingen via bevakningsbåtarna på plats, eller via telefon: 073-5190820 eller 073-5190838.

Via telefonnumren ovan nås Produktionsledare och Produktionschef på plats. Dessa är engelsktalande