Begränsningar i Danvikskanalen

2023-07-18
Norra Danviksbron som går över Danvikskanalen mellan Stockholm och Nacka behöver totalrenoveras.

Renoveringen pågår 2023–2026 och kommer periodvis att påverka sjötrafiken mellan Mälaren och Saltsjön.

Sjökort Danvikskanalen
Danvikskanalen är en av få vägar in i Mälaren från Saltsjön

Bron kommer inte att kunna öppnas under delar av renoveringen, då blir höjdbegränsningen i kanalen 10,8 meter. Ingen sjötrafik alls kommer att kunna trafikera kanalen då broklaffen lyfts bort och när den nya monteras. Farledsbredden i kanalen minskar till 17 meter under större delen av renoveringen.

Partiell avlysning – höjdbegränsning 10,8 meter

Total avlysning – ingen sjötrafik tillåten