Bluff fakturor

2021-02-23
Vi vill uppmärksamma alla kassörer och övriga styrelsemedlemmar på att det förekommer bluff fakturor för olika inköp.

Tänk på att alltid dubbelkolla fakturor som inte kända även om de kan uppfattas att de skickats från oss på förbundet eller inom klubbarna från styrelsekollegor. Nyligen har ett fall upptäckts och stoppats i en av våra klubbar.