Elsäkerhet i småbåtshamnar

2023-05-26
Småbåtshamnar är platser där många rör sig under framförallt sommarhalvåret och där elanläggningen kan utsättas för hårt slitage.Elsäkerhetsverket kommer att genomföra ett tillsynsprojekt riktat mot innehavare av småbåtshamnar.

Myndigheten kommer dels fysiskt inspektera hur elsäkerheten ser ut i dessa anläggningar, men också undersöka hur innehavarnas rutiner för fortlöpande kontroll ser ut. Elsäkerhetsverket kommer därför att besöka småbåtshamnar, med tillhörande båtvarv och byggnader för vinterföring av båtar, i hela landet.

Målet är att innehavare av småbåtshamnar ska få en ökad kunskap gällande ansvaret de har som innehavare av en elanläggning. Det i sin tur bidrar till att öka elsäkerheten för alla som vistas där.

– Många vistas vid småbåtshamnar, framförallt under sommarhalvåret, och då är det viktigt att dessa anläggningar både är säkra att vistas vid och att använda. Det ska bli intressant att kika närmare på dessa anläggningar och även få möta innehavarna. Har de koll på de nya föreskrifterna? Tillämpar de dem i sin verksamhet? säger projektledaren och elinspektören Fredrik Sjögren.

Läs mer på hemsidan: Elsäkerhetsmyndigheten