Extra medlemsmöte 12/6, kl.19.00

2024-06-04
SKBF bjuder in till ett extra medlemsmöte

AGENDA

Mauritz Högberg önskar avgå som kassör för SKBF omgående p g a privata skäl. Förslag finns att Emelie Skillinghaug, Thureholmsvikens BK, väljs in som kassör omgående.

Övriga frågor: Styrelsen rapporterar om det senaste inom omorganisationen för SBU/Förbunden.