Flera klubbar har utmaningar med att kunna använda BAS-verktyget

2023-04-11
SKBF vill samla in de mest prioriterade utmaningar som klubbarna har med BAS så vi kan försöka åtgärda detta och få maximal nytta av verktyget.

Vi vill gärna att ni mailar in de största utmaningar som ni upplever med vårt administriationsverktyg av klubben och medlemsregistret. Maila detta till webb@skbf.se

Vi vill sedan sammanställa detta och arbeta på en lösning för alla klubbar. Kanske kan det bli så att vi sätter upp en arbetsgrupp för de som har huvudansvar för BAS från respektive klubb och delar erfarenheter och lösningar mellan oss klubbar i Sörmland.