Förändrade adminstratörsbehörigheter

2023-09-27
Möjligheten att tilldela administratörsbehörigheter till medlemsgrupper förändras

Den sista september så kommer möjligheten att tilldela administratörsbehörigheter till medlemsgrupper stoppas. de som redan har en behörighet kommer att förlora den fr o m oktober. I bifogad länk finner ni en film som beskriver hur man hanterar behörigheter framgent i BAS.

 

Adminbehörigheter