Förändringar av trafikkanaler på VHF-nätet

2022-12-03
Med anledning av frigörande av plats på kustradionätet så förändrades flera trafikkanaler på VHF-bandet den 1 november 2022.

Förändringen är en del av ett internationellt projekt som heter VDES (VHF data exchange system) som handlar om att frigöra bandbredd och möjliggöra datatrafik på VHF-nätet.

Sjöfartsverket äger och förvaltar basstationerna i Sverige och förändringen kommer därför påverka på vilken kanal utläsningar av navigationsvarningar och väder sker på VHF-nätet.

Nödkanalen 16 påverkas inte av denna förändring.

Läs mer på: Nya kanaler för varningar

 

Svensk kustradio karta