Grödinge båtklubbs nya hemsida

2021-02-17
Grödinge båtklubb är den senaste klubben att lansera en hemsida efter gemensamt koncept.

Nu är vi totalt 7 klubbar som använder ett gemensamt koncept för hemsidor. Med en enkel administration, manual, båtklubbskollegor och förbund som kan hjälpas åt, så är det ett riktigt bra exempel på vad vi kan åstakomma med gemensamma krafter.