Guide för fritidsbåtshamnar

2023-03-02
Handbok för fritidsbåtshamnar har reviderats.

Handbok för fritidsbåtshamnar behandlar hur man bygger upp och organiserar båtklubben och ger konkreta råd och anvisningar hur t.ex. bryggor ska förtöjas eller hur varvsplanen ska planeras. Handbok för fritidsbåtshamnar har reviderats under 2021-2022

Länk till handboken.