window.dataLayer = window.dataLayer || [];   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}   gtag('js', new Date());   gtag('config', 'UA-133778168-1');

Handledning och en mall för avfallshantering

2023-07-01
Nya regler för båtklubbar – avfallshanteringsplan godkänd av kommunen krävs från och med 2023.

Hamn- och varvsverksamhet är en stor del av båtklubbars vardag. Här samlar vi kunskap om allt från säkerhet till arrende- och ansvarsfrågor. Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023.

Läs mer på följande länk Avfallshantering 2023