HEMSIDOR FÖR BÅTKLUBBAR

2019-09-13
Torsdagen den 12 september träffades SKBF, representanter för några medlemsklubbar och vår webbyrå.

SKBF har fått frågan från flera klubbar om vi kan hjälpa till med en plattform för hemsidor. Vi samlades för att diskutera vilka behov en båtklubb har i dialogen med sina medlemmar. På mötet deltog även vår webbyrå för att förstå behoven.

Förutom ovan, så ska det vara enkelt att arbeta med webbverktyget!

Vi sammanställer nu resultaten och stämmer av inom arbetsgruppen. Vi kommer sedan att ta fram ett skarpt förslag som vi delar med alla klubbar anslutna till SKBF. Vi återkommer…