Kallelse till årsmöte

2021-03-04
SKBF kallar alla båtklubbar till årsmöte den 23 maj, MÖTET HÅLLS DIGITALT, 12 - 13.30

OBS! MÖTET HÅLLS DIGITAL, ANMÄL DIG TILL kass@skbf.se senast lördag 22/5.

Mötet kommer att vara utomhus, det går bra att anlända med båt, ni får ligga gratis i gästhamnen som deltagare på mötet, vi begränsar deltagandet till max 2 deltagare per båtklubb.

Med reservation för att nya lagar/regler kan börja gäl la efter kallelsen utskick kan mötet komma att ställas in med kort varsel Men vi hoppas på det bästa! bästa!!

Mötet avslutas med fika.

Adressen till Nyköpings gästhamn är Gert Fredrikssons väg 3, 611 35 Nyköping.

Kallelse har även skickats ut till alla klubbar via BAS.

Varmt välkomna

Styrelsen i SKBF

Dagordning 20210523

Verksamhetsb_skbf_2021