window.dataLayer = window.dataLayer || [];   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}   gtag('js', new Date());   gtag('config', 'UA-133778168-1');

Göta kanal, medlemserbjudande till klubbar och medlemmar

2024-02-10
Du som medlem i båtklubb tillhörande Sörmlandskustens båtförbund och Svenska Båtunionen, erhåller 25% rabatt på Göta kanal för högsäsongen 2024.

Prova göra Göta kanal i sommar. Bokningen skall göras mellan 25 mars 2024 – 8 april 2024 för att rabatten skall gälla. Bokning kan ej göras vare sig före eller efter dessa datum.

Götakanalerbjudande 2024