Miljöarbetet fortsätter!

2022-10-20
Svenska Båtunionens XRF-projekt fortsätter in på sitt tredje år och nu är en god tid att anmäla sitt intresse för utbildning.

 

Projektet syftar till att utbilda båtklubbsfunktionärer till mätförrättare, vilket innebär att båtklubben kan låna Svenska Båtunionens XRF-instrument för att mäta båtklubbens egna båtar.

Genom en XRF-mätning kan båtklubben snabbt och enkelt ta reda på eventuell biocidförekomst på respektive båtägares båtskrov och på så vis få en indikation på om båtskrovet behöver åtgärdas utifrån myndigheternas bestämmelser.

Svenska Båtunionen genomför utbildningar två gånger per år och nästa utbildningstillfälle planeras till vårvintern 2023. Det finns fortfarande platser kvar!

Mer om XFR-projektet och anmäl till utbildning.