Övergivna båtar och utrustning

2023-05-21
Det blir vanligare och vanligare att båtägare överger sina båtar på klubbområdet.

Vi har med hjälp av vår juridiska expertis på SBU fått hjälp att utforma ett förslag på avtalstext mellan båtklubben och medlemmen. Ni finner förslaget under fliken SBU i Sörmland.