Påminnelse angående SKBF’s årsmöte 13 mars

2024-02-24
Inbjudan till årsmöte till alla båtklubbar som är anslutna till Sörmlandskustens båtförbund

Sörmlandskustens Båtförbund håller sitt årsmöte den 13 mars i Församlingshemmet Hägerflychts minne,  i Vagnhärad klockan 19:00. Det går att delta digital vida google meet.

Välkomna

Styrelsen i SKBF