Rabatt på båtförsäkringen

2022-03-08
Svenska Sjö erbjuder 20 % rabatt på båtförsäkringar under mars månad.

Teckna en ny försäkring hos Svenska Sjö senast 31 mars 2022 och du får 20% rabatt på första årets premie, utöver rabatten du redan får för ditt medlemskap i SBU. Vi ger även rabatt på din premie för dokumenterad nautisk kompetens och i vissa fall även spårsändare.

Rabatterade båtförsäkringar