Remiss kring särskilda skyddsområden för fågellivet i Södermanlands län

2022-05-18
Remiss om förslag till utpekande av särskilda skyddsområden för fågellivet i Södermanlands län [D.nr. 4350-2022]

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att föreslå nya marina fågelområden till Natura 2000-nätverket. I Södermanlands län är det områden vid Strandstuviken, omkring Hävringe samt in mot Bråviken som berörs. Vänligen se bifogade handlingar för mer information om uppdraget och Länsstyrelsens förslag till utpekande.

Ni kan även hitta information om uppdraget på Länsstyrelsens hemsida: Länstyrelsens hemsida

 

Förslag till utpekande av särskilda skyddsområden för fågellivet i Södermanlands län

Bilaga 1. Artbeskrivningar

Bilaga 2. Detaljkartor över förslagen till nya och utvidgade Natura 2000-områden