SBU bjuder in till webinar om avfallshantering

2023-08-20
Välkommen till webbinarier, angtingen den 29/8, 30/8 eller den 6 september, start 19.00

Nya regler för båtklubbar – avfallshanteringsplan godkänd av kommunen krävs från och med 2023

Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023.

Flertalet kommuner har redan satt ett datum i slutet av september 2023 när avfallshanteringsplanen ska vara dem senast tillhanda. 

Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket noga och tagit fram handledning och mall för hur man upprättar en avfallshanteringsplan.

Råd till båtklubbar avseende plan för avfallshantering enligt TFS 2023:12, är Svenska Båtunionens handledning som går igenom hur man inventerar hamnen och upprättar en avfallshanteringsplan. Arbetet är ganska omfattande och det är många olika uppgifter som ska inventeras, bedömas och redovisas. Ansvariga för planen ska utses och löpande egenkontroller samt revideringar ska ske regelbundet. Det finns även krav på samråd med användarna av hamnen.

Om det inte finns en godkänd avfallshanteringsplan, eller man saknar av kommunen anvisade mottagningsanordningar, kan höga sanktionsavgifter drabba båtklubben.

Ladda ner och läs Råd till båtklubbar avseende plan för avfallshantering enligt TFS 2023:12 här.

Mall för avfallshanteringsplan

Svenska Båtunionen har tagit fram en digital, ifyllnadsbar mall för avfallshanteringsplanen. Dokumentet laddas ner, fylls i och sparas i pdf-format. Det är även möjligt att skriva ut dokumentet och fylla i det för hand.

Ladda ner mallen för avfallshanteringsplanen här. 

 

Välkommen till webbinarier

Som ytterligare stöd genomför Svenska Båtunionen digitala webbinarier den 29 och 30 augusti samt 6 september med start kl 19.00. Under webbinarierna kommer handledningen och mallen kommenteras och diskuteras.