SKBF’s årsmöte 31/3, kl. 18.00

2022-03-06
Varmt välkommen till SKBF:s årsmöte!
Datum: Torsdagen den 31 mars 2022
Tid: Klockan 18:00 – ca 20:00
Plats: Vagnhärads församlingshem, Östra Kyrkv. 14, Vagnhärad.

Med reservation för att nya rekommendationer kan börja gälla efter kallelsens
utskick kan mötet komma att ställas in med kort varsel! Men vi hoppas på det
bästa!!
Mötet avslutas med fika.
Välkomna!
SKBF:s Styrelsen
Vi önskar att ni anmäler er skriftligt till mötet via e-post, skicka anmälan till: info@skbf.se.
Sista anmälningsdag är den 25 mars 2022.
Vid frågor ang. agenda, etc. kontakta Roger Ekdahl, ordf@skbf.se , frågor om deltagande
Marianne Levander, sekr@skbf.se

Kallelse har även skickats ut ut via BAS till samtliga klubbar.

Kallelse_arsmote_2022

Dagordning

Verksamhetsberättelse_SKBF_2021