window.dataLayer = window.dataLayer || [];   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}   gtag('js', new Date());   gtag('config', 'UA-133778168-1');

Svenska sjö på SKBF’s årsmöte

2019-10-19
Per Grywenz, VD för Svenska sjö kommer och pratar försäkringar.

Försäkringsfrågor för klubbar och medlemmar kommer ofta upp vid klubbträffar. Därför är det extra roligt att vi får besök av Svenska Sjö på vårt årsmöte.

Välkommen Per!

Styrelsen SKBF