Vill du bli havstulpanobservatör?

2023-04-29
Svenska Båtunionens kansli Havstulpanvarningen driver arbetet och för att den ska fungera är vi i behov av frivilliga havstulpanobservatörer.

Havstulpanobservatören får efter anmälan en mätplatta med instruktioner skickad hem till sig. Mätplattan fästs vid brygga eller båt och sänks ner ca 1 meter i vattnet veckan innan midsommar och observatören behöver därefter att kontrollera mätplattan ca 1 gång i veckan till och med september. Efter varje kontroll rapporteras resultatet, dvs hur många havstulpaner som har satt sig på mätplattan, i ett särskilt rapporteringsverktyg. Detta tar ca 2 minuter och både bild och text kan bifogas rapporten. Detta kan också med enkelhet göras från mobilen.
Rapporten kommer sedan att synas på Havstulpankartan och när SBU ser trender – dvs att fler och fler personer inom ett område rapporterar påväxt på sina mätplattor – går vi ut med en Havstulpanvarning till de ca 30 000 båtägare som prenumererar på tjänsten.
Varför inte göra detta till en klubbgemensam aktivitet där exempelvis de personer som går nattvakt eller bryggvakt får i uppgift att rapportera. På så vis ökar vi också kännedomen om Havstulpanvarningen och de alternativa metoder som finns till giftig båtbottenfärg.
För när vi går ut med Havstulpanvarningen har båtägaren ca 1-2 veckor på sig att tvätta rent skrovet. Under den tiden är havstulpanlarverna små och har inte hunnit utveckla sitt hårda kalkskal.
Mer information och länk för att anmäla intresse till att bli Havstulpanobservatör finns här: https://batmiljo.se/tvatta-baten/havstulpaner/bli-havstulpanobservator/
Vill ni prenumerera på Havstulpanvarningen så gör ni det här: https://batmiljo.se/tvatta-baten/havstulpaner/anmal-dig-till-havstulpanvarningen/